BestekReview | Civieltechnisch Adviesbureau | Cidion
Facebook | Civieltechnisch Adviesbureau | Cidion
Twitter | Civieltechnisch Adviesbureau | Cidion
LinkedIn | Civieltechnisch Adviesbureau | Cidion
Google + | Civieltechnisch Adviesbureau | Cidion

Aanleg Annie MG Schmidtpark

Annie MG Schmidtpark | Civieltechnisch Adviesbureau | Cidion

Werkzaamheden:aanleg park
Periode:2012 t/m 2015
Aanneemsom:circa € 4.500.000,-

De uitstekende relatie en vertrouwensband tussen de gemeente Lansingerland en civieltechnisch adviesbureau Cidion bestaat reeds ruim 8 jaar. Het verzorgen van directievoering en toezicht gedurende de realisatie van de inrichting van het Annie MG Schmidtpark, het noordelijke gedeelte, is door Cidion naar volle tevredenheid van de gemeente Lansingerland uitgevoerd in de eerste helft van 2013.

Opvolgend zijn in de periode 2013-2014 de grondlichamen in het tweede (zuidelijke) gedeelte van het park aangebracht. Het grondverzet in kwestie betrof circa 250.000 m3, welke eveneens onder directievoering en toezicht van Cidion en conform de vooraf gedefinieerde specificaties is gerealiseerd.

Na een consolidatieperiode van circa zes maanden werd begin kalenderjaar 2015 een aanvang gemaakt met de inrichting van het zuidelijke gedeelte van het Annie MG Schmidtpark te Lansingerland. De uitvoeringsperiode voor de civieltechnische aannemer was relatief kort; in casu van januari t/m mei 2015. Desalniettemin besloeg de financiële impact voor de gemeente als opdrachtgever niet minder dan circa €1,7 miljoen.

Trots op het behaalde resultaat en met veel plezier wordt door ons teruggekeken op de uitermate prettige en professionele samenwerking met gemeente Lansingerland en de betrokken uitvoerenden. Met hoge verwachting wordt door civieltechnisch adviesbureau Cidion uitgekeken naar het continueren van de succesvolle samenwerkingen in de aankomende periode!

Certificeringen | Civieltechnisch Adviesbureau | Cidion