BestekReview | Civieltechnisch Adviesbureau | Cidion
Facebook | Civieltechnisch Adviesbureau | Cidion
Twitter | Civieltechnisch Adviesbureau | Cidion
LinkedIn | Civieltechnisch Adviesbureau | Cidion
Google + | Civieltechnisch Adviesbureau | Cidion

Meerpolder Lansingerland

Meerpolder Lansingerland | Civieltechnisch Adviesbureau | Cidion

Werkzaamheden:diverse civieltechnische kunstwerken
Periode:2007 t/m 2010
Aanneemsom:€ 2.570.000,-

Meerpolder is een nieuwe (Vinex) wijk in de gemeente Berkel en Rodenrijs, grenzend aan het centrum. De wijk vormt één geheel en is opgedeeld in een vijftiental kleinere gebieden met elk een eigen, enigszins stads, karakter. Civieltechnisch adviesbureau Cidion is al vanaf 2007 nauw betrokken bij de ontwikkeling en uitvoer van dit infrastructurele project.

 

Kenmerkend voor Meerpolder is de Berkelse Plas die de wijk een ruimtelijke en natuurlijke aanblik geeft. In het gebied is, naast verkeersveiligheid, veel aandacht besteed aan het creëren van een prettig woon-, werk-, en ontspanningsklimaat. Als de wijk in 2011 klaar is, staan er ongeveer 2.600 woningen in Meerpolder; zowel huur- als koopwoningen.

 

Civieltechnisch adviesbureau Cidion biedt in Meerolder al jaren professionele ondersteuning op het gebied van projectmanagement en directievoering en toezicht. Naast tamelijk reguliere werkzaamheden als rioleren, asfalteren en bestraten is Cidion eveneens nauw betrokken bij de totstandkoming van diverse civieltechnische kunstwerken (bruggen, duikers, etc.) en andere hoogstandjes in de civiele techniek.

Certificeringen | Civieltechnisch Adviesbureau | Cidion