BestekReview | Civieltechnisch Adviesbureau | Cidion
Facebook | Civieltechnisch Adviesbureau | Cidion
Twitter | Civieltechnisch Adviesbureau | Cidion
LinkedIn | Civieltechnisch Adviesbureau | Cidion
Google + | Civieltechnisch Adviesbureau | Cidion

Woonwijk Meerpolder Lansingerland

Meerpolder Lansingerland | Civieltechnisch Adviesbureau | Cidion

Werkzaamheden:bouwrijp maken en woonrijp maken
Periode:2007 t/m 2015
Aanneemsom:circa € 20.000.000,-

Meerpolder is een nieuwe (Vinex) wijk in de gemeente Berkel en Rodenrijs, grenzend aan het centrum. De wijk vormt één geheel en is opgedeeld in een vijftiental kleinere gebieden met ieder een eigen, enigszins stads, karakter. Civieltechnisch adviesbureau Cidion is al vanaf kalenderjaar 2007 nauw betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van dit infrastructurele project.

Kenmerkend voor de wijk Meerpolder is de Berkelse Plas, een waterpartij die de wijk een ruimtelijke en natuurlijke aanblik geeft. In het gebied is naast verkeersveiligheid, veel aandacht besteed aan het creëren van een prettig woon-, werk-, en ontspanningsklimaat. Als de wijk in 2017 volledig is gerealiseerd, biedt deze ruimte aan circa 2.600 woningen; zowel huur- als koopwoningen.

Civieltechnisch adviesbureau Cidion biedt in de wijk Meerolder al jaren professionele ondersteuning op het gebied van projectmanagement en directievoering en toezicht. Naast tamelijk reguliere activiteiten zoals rioleren, asfalteren en bestraten, wordt door de gemeente Lansingerland eveneens een beroep gedaan op de expertise van Cidion bij de totstandkoming van diverse civieltechnische kunstwerken (bruggen, duikers, et cetera) en andere hoogstandjes in de civiele techniek.

Certificeringen | Civieltechnisch Adviesbureau | Cidion