BestekReview | Civieltechnisch Adviesbureau | Cidion
Facebook | Civieltechnisch Adviesbureau | Cidion
Twitter | Civieltechnisch Adviesbureau | Cidion
LinkedIn | Civieltechnisch Adviesbureau | Cidion
Google + | Civieltechnisch Adviesbureau | Cidion

Management

Rene Buiks | Civieltechnisch Adviesbureau | Cidion

René Buiks – Directeur

 

“De oprichting van Cidion is voortgekomen uit ervaringen die ik heb opgedaan in een infrastructureel project voor een middelgrote Nederlandse gemeente. Keer op keer werd deze gemeente door het toenmalig ingehuurde ingenieursbureau geconfronteerd met meerwerk en overschrijdingen van kosten.

 

Binnen de gemeente had men niet de kennis, kunde en capaciteit om het project goed te beheersen. Door het gebrek aan expertise bleek het ondoenlijk om vinger achter de daadwerkelijke problematiek te krijgen.

 

LinkedIn Rene Buiks | Civieltechnisch Adviesbureau | CidionDeze gemeente had duidelijk behoefte aan een specialistische intermediair die zowel de vakinhoudelijke expertise bezat, als de taal van zowel opdrachtgever als aannemers sprak. Dit had hen veel onmacht, frustraties en claims kunnen besparen. Bedenk hierbij goed dat het om gemeenschapsgeld gaat. We zijn het aan de burger, de belastingbetaler, verplicht om zo zorgvuldig mogelijk met hun geld om te gaan.

 

Al snel wist ik meerdere opdrachtgevers te overtuigen van de meerwaarde die Cidion, onder andere op het gebied van projectmanagement en directievoering en toezicht, brengt. In de civiele techniek is onze manier van werken echter nog lang geen gemeengoed. Hier wil ik verandering in gaan brengen vanuit de passie voor mijn vak.”

Certificeringen | Civieltechnisch Adviesbureau | Cidion