BestekReview | Civieltechnisch Adviesbureau | Cidion
Facebook | Civieltechnisch Adviesbureau | Cidion
Twitter | Civieltechnisch Adviesbureau | Cidion
LinkedIn | Civieltechnisch Adviesbureau | Cidion
Google + | Civieltechnisch Adviesbureau | Cidion

Woonwijk Tuinen-Oost te Bleiswijk

Bouwrijp maken woonwijk te Bleiswijk | Civieltechnisch Adviesbureau | Cidion

Werkzaamheden:bouwrijp maken en woonrijp maken
Periode:2012 t/m 2015
Aanneemsom:circa € 3.000.000,-

Nadat initieel het bouwrijp van woonwijk Tuinen-Oost te Bleiswijk (gemeente Lansingerland) is begeleid door civieltechnisch adviesbureau Cidion, heeft ondertussen tevens de afstemming tussen de diverse woningbouwers, de verantwoordelijke aannemer voor de nutsleidingen en de civiele aannemer naar volle tevredenheid van gemeente Lansingerland vorm gekregen. Medio 2013 is conform een gefaseerde aanpak een start gemaakt met het woonrijp maken van woonwijk Tuinen-Oost.

Helaas is de crisis ook aan gemeente Lansingerland niet voorbijgegaan, met als gevolg dat het project enige vertraging heeft opgelopen als gevolg van de afgekoelde woningmarkt. Echter, het goede nieuws is dat eind december 2014 weer een nieuw appartementengebouw (28 woningen) is opgeleverd. De bouw van een volgend appartementengebouw, goed voor 25 woningen, vangt medio 2015 aan. Ook zijn er op het moment van schrijven een zeventiental tweekappers in aanbouw bij de verschillende woningbouwers, welke reeds allen zijn verkocht.

Tot slot is in het projectgebied nog een drietal schiereilanden bedacht, samen goed voor 35 à 40 riante woningen. De plannen tot bouwrijp maken hiertoe zijn momenteel volop in voorbereiding. De uitvoering zal naar verwachting medio 2015 van start gaan. Ook voor de begeleiding van deze meer recente ontwikkeling heeft de gemeente een beroep gedaan op de expertise van civieltechnisch adviesbureau Cidion.

Als vanzelfsprekend wordt het bevestigde vertrouwen in ons bureau door gemeente Lansingerland bijzonder gewaardeerd en kijken wij gezamenlijk uit naar het verder succesvol uitbouwen en ontwikkelen van woonwijk Tuinen-Oost te Bleiswijk.

Certificeringen | Civieltechnisch Adviesbureau | Cidion