BestekReview | Civieltechnisch Adviesbureau | Cidion
Facebook | Civieltechnisch Adviesbureau | Cidion
Twitter | Civieltechnisch Adviesbureau | Cidion
LinkedIn | Civieltechnisch Adviesbureau | Cidion
Google + | Civieltechnisch Adviesbureau | Cidion

Testimonials

de heer P. Kerklaan

“Zelf werk ik nu al een aantal jaren succesvol samen met RenĂ© Buiks van civieltechnisch adviesbureau Cidion. Als projectleider ben ik eindverantwoordelijk voor alle centrumgebieden in de gemeente Lansingerland. Cidion verzorgt hier directievoering en toezicht en wordt door de gemeente ingehuurd voor de begeleiding van alle werkzaamheden betreffende het bouw- en woonrijp maken binnen de verschillende locaties.

Mij valt op dat Cidion een partner is die het gehele traject, zowel inhoudelijk als op procesniveau, volledig beheerst. Het maakt niet uit in welk stadium het traject zich bevindt: Cidion springt er in, inventariseert en pakt het traject op. De gemeente heeft er geen omkijken meer naar en weet dat het project in goede handen is.

Het voordeel van Cidion is dat men zowel aan de opdrachtgevers als aan de opdrachtnemerszijde ervaring heeft opgebouwd. Dit betekent dat bij Cidion kennis en ervaring aanwezig is vanuit beide gezichtsvelden. Door deze ervaring, met respect voor ieders positie, te koppelen weet Cidion alle belanghebbende partijen dichter bij elkaar te brengen en zaken in een goede, constructieve en professionele sfeer af te handelen.

Civieltechnisch adviesbureau Cidion voert de meeste civieltechnische werkzaamheden uit in een dichte stedelijke omgeving. Om deze werkzaamheden naar behoren uit te kunnen uitvoeren te midden van de bestaande omgeving, zijn kwalificaties vereist als takt, innemendheid, het goed kunnen plaatsen van emoties van bewoners en overredingskracht essentieel.

Cidion heeft bewezen over al deze kwaliteiten te beschikken gelet op de uitgevoerde gww projecten te midden van winkels, scholen, woonwijken en gezondheidsvoorzieningen. De meest ingrijpende werkzaamheden zijn zonder noemenswaardige problemen opgepakt en uitgevoerd.

Daarnaast is Cidion (en RenĂ© Buiks in persoon) plezierig in de omgang, flexibel, kritisch en snel handelend wanneer de situatie dit vereist.”

Certificeringen | Civieltechnisch Adviesbureau | Cidion