BestekReview | Civieltechnisch Adviesbureau | Cidion
Facebook | Civieltechnisch Adviesbureau | Cidion
Twitter | Civieltechnisch Adviesbureau | Cidion
LinkedIn | Civieltechnisch Adviesbureau | Cidion
Google + | Civieltechnisch Adviesbureau | Cidion

Projectmanagement

Projectmanagement | Civieltechnisch Adviesbureau | Cidion

Projectmanagement is een containerbegrip en wordt te pas en te onpas gebruikt. Het geven van een definitie is tamelijk eenvoudig, belangrijker is echter welke invulling men hieraan geeft. Wat civieltechnisch adviesbureau Cidion verstaat onder projectmanagement is: volledig ontzorgen.

Opdrachtgevers nemen civieltechnisch adviesbureau Cidion in de arm om zich ervan te verzekeren dat men hiermee alle benodigde civieltechnische expertise in huis haalt. Onze expertise op het gebied van projectmanagement manifesteert zich op tweetal competentiegebieden: kwantitatief management en kwalitatief management.

Onder het eerste competentiegebied (kwantitatief management) scharen wij alle meetbare taken die zich voordoen bij gedegen projectmanagement. Hierbij valt onder andere te denken aan: planning, calculatie en controle.

Onder het tweede competentiegebied (kwalitatief management) verstaan wij zaken als: co├Ârdinatie, sturing en overleg. Het belang van beide gebieden wordt door civieltechnisch adviesbureau Cidion onderschreven en als zodanig ge├»mplementeerd in al het projectmanagement op infrastructurele en grond-, weg-, en waterbouwprojecten (GWW projecten).

Waar mogelijk neemt civieltechnisch adviesbureau Cidion al haar projecten in de civiele techniek, zonder tussenkomst van derden, in eigen beheer en tegen eigen risico aan.

Certificeringen | Civieltechnisch Adviesbureau | Cidion