BestekReview | Civieltechnisch Adviesbureau | Cidion
Facebook | Civieltechnisch Adviesbureau | Cidion
Twitter | Civieltechnisch Adviesbureau | Cidion
LinkedIn | Civieltechnisch Adviesbureau | Cidion
Google + | Civieltechnisch Adviesbureau | Cidion

Visie en waarden

Visie en Waarden | Civieltechnisch Adviesbureau | Cidion

Binnen civieltechnisch adviesbureau Cidion is meer dan 30 jaar praktijkervaring aanwezig in de civiele techniek, zowel aan de opdrachtgeverzijde (voorbereiding, projectmanagement, directievoering en toezicht) als aan de aannemerszijde (uitvoering en realisatie). Hierdoor begrijpt Cidion als geen ander het spel en spanningsveld dat tussen beide partijen kan bestaan. Civieltechnisch adviesbureau Cidion heeft een werkwijze ontwikkeld die naadloos anticipeert op deze dynamiek. Onderstaand worden de visie en waarden van Cidion kort uiteengezet.

Onze visie

Haast alle infrastructurele projecten worden direct bekostigd met gemeenschapsgeld. Een projectorganisatie (opdrachtgever – directievoering en toezicht – uitvoering) is het aan de belastingbetaler verplicht om zo kostenefficiënt mogelijk te werken. De civiele techniek loopt als branche zeker nog niet voorop in het transparant, meetbaar en efficiënt managen van projecten. Vaak heeft dit onnodig overschrijdingen van budgetten en planningen tot gevolg. Dit is niet langer acceptabel. Het is de visie van civieltechnisch adviesbureau Cidion om de civiele techniek transparant te maken, omdat wij geloven in open, eerlijk en efficiënt werken.

“Cidion wil binnen enkele jaren een voorlopersrol innemen in het professionalisering van de branche en in Nederland een autoriteit worden in het (kosten)efficiënt vormgeven van projecten op het gebied van mobiliteit en leefbaarheid.”

Onze waarden

Civieltechnische adviesbureau Cidion is nog echt een van die bedrijven waar openheid, eerlijkheid en vertrouwen hoog in het vaandel staan. Afspraak is afspraak! Deze instelling is volgens ons nodig om samen met een opdrachtgever succesvol te kunnen zijn. Nimmer zal Cidion het belang van haar klanten uit het oog verliezen. Binnen Cidion heerst een mentaliteit van hard werken, glasheldere communicatie en een ‘no nonsense’ mentaliteit.

Daarbij hecht Cidion veel waarde aan maatschappelijk verantwoord werken (MVO). Hoe wij binnen onze organisatie invulling geven aan dit aspect leest u hier.

Certificeringen | Civieltechnisch Adviesbureau | Cidion