BestekReview | Civieltechnisch Adviesbureau | Cidion
Facebook | Civieltechnisch Adviesbureau | Cidion
Twitter | Civieltechnisch Adviesbureau | Cidion
LinkedIn | Civieltechnisch Adviesbureau | Cidion
Google + | Civieltechnisch Adviesbureau | Cidion

Diensten

Diensten | Civieltechnisch Adviesbureau | Cidion

Multidisciplinaire uitdagingen in de civiele techniek vragen om een integrale aanpak. Ruimtelijke ontwikkeling, mobiliteit en leefbaarheid zijn thema’s waar civieltechnisch adviesbureau Cidion dagelijks mee te maken heeft. Veel van onze opdrachtgevers waarderen de zeer uitgebreide praktijkervaring die binnen Cidion aanwezig is. Deze kennis en kunde op het gebied van grond-, weg-, en waterbouw (GWW) is niet komen aanwaaien, maar is het resultaat van méér dan 30 jaar ervaring in de civiele techniek.

Onze dienstverlening bestaat voornamelijk, maar niet enkel, uit:

Een beknopte opsomming van de werkzaamheden waar Cidion voor wordt ingezet:

 • financiële en technische haalbaarheidsstudies
 • toetsen van meer- en minderwerk
 • budget- en planningsbewaking
 • factuurcontrole, betaaladviezen en prestatieverklaringen
 • toetsen van bestekken en tekeningen
 • verzorgen van bouwvergaderingen
 • offerte- en vergunningsaanvragen
 • afstemming met aannemers (civieltechnisch, bouwkundig, nuts)
 • vraagbaak voor opdrachtgever en aannemers

Een beknopte opsomming van de disciplines die Cidion beheerst:

 • bouw- en woonrijp maken
 • aanleg van bedrijfsterreinen
 • riolering, bouwputten, duikers en bergbezinkbassins
 • aanleg van wegen, tunnels, bruggen en kunstwerken
 • (gestuurde) boringen
 • bodemsanering
 • afgravingen, ophogingen en grondverbeteringen
 • dijkverzwaringen
 • asfalteren en (machinaal) bestraten
 • groenaanleg
Certificeringen | Civieltechnisch Adviesbureau | Cidion