BestekReview | Civieltechnisch Adviesbureau | Cidion
Facebook | Civieltechnisch Adviesbureau | Cidion
Twitter | Civieltechnisch Adviesbureau | Cidion
LinkedIn | Civieltechnisch Adviesbureau | Cidion
Google + | Civieltechnisch Adviesbureau | Cidion

Nieuwe aanbestedingswet civiele techniek

Civieltechnisch adviesbureau Cidion is, net als Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), blij met de instemming van de Tweede Kamer met de nieuwe aanbestedingswet. Deze wet moet meedingen naar overheidsopdrachten voor kleinere organisaties eenvoudiger en transparanter maken. Kortom: een belangrijke stap naar eerlijker aanbesteden op opdrachten van de overheid. Ook voor een civiel bureau als Cidion.

Civieltechnisch adviesbureau Cidion streeft sinds haar oprichting al naar een meer transparante manier van werken in de civiele techniek. Een eerlijke aanbesteding is immers in het belang van de belastingbetaler omdat hierdoor de concurrentie toeneemt, de prijzen dalen en de kwaliteit stijgt.

Opdrachten mogen niet zonder goede reden worden geclusterd. Als voorbeeld stelt de minister dat dat een bedrijf met 120 vestigingen de schoonmaak van alle overheidsgebouwen niet meer mag bundelen in één aanbesteding. Hetzelfde principe geldt voor aanbestedingen op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en gebiedsontwikkeling. Te denken valt aan projecten als: bouw- en woonrijp maken, aanleg van bedrijfsterreinen, riolering, civiele kunstwerken en groenaanleg.

Certificeringen | Civieltechnisch Adviesbureau | Cidion